LORBAS.PL

Pracownia psychologiczna Bogusław Kwitkowski

Photo

Witam

Niniejsza strona obrazuje moje wykształcenie oraz dotychczasowy przebieg pracy. Dysponuję bogatym doświadczeniem w diagnozowaniu oraz udzielaniu pomocy psychologicznej. Od wielu lat pracuję z osobami zmagającymi się z rozmaitymi kryzysami. Codziennie spotykam osoby chore, niepełnosprawne, dotknięte przemocą oraz uzależnione. Towarzyszę również mieszkańcom domu dziecka i noclegowni dla mężczyzn. Zapraszam do zapoznania się z ofertą pracowni. Oferta powstała z myślą o tych, dla których moje doświadczenie i umiejętności mogą okazać się pomocne.

Bogusław Kwitkowski

Zakres usług

Czym się zajmuję?

Prezentowany zakres usług jest skierowany do młodzieży, osób dorosłych oraz par. Jest on realizowany w pracowni psychologicznej. W wyjątkowych sytuacjach usługa może być realizowana telefonicznie lub w formie wizyty domowej. Współpracę z klientem indywidulanym rozpoczynam od sporządzenia wywiadu psychologicznego. Dalej definiujemy wspólnie potrzeby i cele Klienta. Określamy również potrzeby diagnostyczne. Dalsze etapy współpracy wynikają z wniosków i wspólnych ustaleń, jakie pojawiają się na końcu pierwszego spotkania.

Diagnoza

W ramach pracowni wykonuję kompleksowe badania psychologiczne. Badanie obejmuje wywiad psychologiczny oraz badanie testami psychologicznymi. Wykonuję badania dotyczące inteligencji, inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych, kreatywności, osobowości, stresu, temperamentu, funkcjonowania w rodzinie i w szkole, wartości oraz zainteresowań. Wykonuję również testy neuropsychologiczne i testy HR. Zakres badań ustalam indywidualnie w zależności od potrzeb diagnostycznych.

Pomoc

Działanie, którego celem jest udzielenie skutecznej pomocy psychologicznej osobie, która znajduje się w kryzysie. Kryzys ten może być spowodowany chorobą albo innym ważnym zdarzeniem w życiu Klienta. Czasem kryzys wynika z wieloletniego doświadczania na przykład przemocy.

Poradnictwo

Przestrzeń, której celem jest zaplanowanie dalszego działania Klienta w oparciu o przedstawioną sytuację życiową oraz moją wiedzę i doświadczenie.

Współpraca B2B

Każdy element prezentowanej oferty może być również przedmiotem wpółpracy B2B. Zaprezentowana tu wiedza i doświadczenie może okazać się dla Państwa użyteczne w kontekście realizowanych przez Państwa na przykład procesów rekrutacji nowych pracowników.

Koszt

Podstawą wyceny każdej usługi jest czas potrzebny na jej realizację. Wycena obejmuje również koszt licencji użytych testów psychologicznych. Koszt 30 minut / od 40 PLN.

Życiorys

Edukacja

2000 - 2005

Uniwersytet Warszawski

Studia magisteriskie na Wydziale Psychologii.

2005

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

III Ogólnopolskie Szkolenie Dyżurnych Telefonów Zaufania dla Osób z Problemem Alkoholowym.

2005

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej, ul. Nowowiejska 27, Warszawa

Staż kliniczny z psychologii w Oddziale XI Szpitalnym Rehabilitacyjnym.

2005 - 2006

Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie

Studium Pomocy Psychologicznej.

2007

Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień

Konferencja pod tytułem "Obraz siebie u osób z syndromem DDA - aspekty psychoterapii".

2007

Oddział Rzeszowski Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Konferencja Naukowo Szkoleniowa „Terapia uzależnienia od alkoholu - podejście integracyjne”.

2007

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Toruniu

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach- nasza praca, nasze doświadczenia”.

2007

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli

Szkolenie dla biegłych opiniujących w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

2007

Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Szkoła Letnia.

2007 - 2008

Polsko – Niemiecki Instytut Terapii Uzależnień w Warszawie

Studium Nowoczesnych Metod Diagnozowania i Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia.

2008

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli

Staż kliniczny.

2009

Fundacja im. Stefana Batorego w Warszawie

Kurs „Pomoc dla sprawców przemocy domowej”.

2009

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia Od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli

Superwizja kliniczna.

2014

Związku Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej w Jarosławiu

szkolenie „ICF – Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia-wprowadzenie”.

2014

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Poza Schematami” z Warszawy

Szkolenie „Model terapii poznawczo-behawioralnej”.

2014

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Poza Schematami” z Warszawy

szkolenie „Uczestnik nie współpracujący – jak kształtować motywację do zmiany - współpraca z rodziną”.

2015

Międzynarodowe Stowarzyszenie Posługi Uwolnienia (IAD)

Europejska Konferencja Posługi Uwolnienia, Częstochowa.

2016

Zakład Aktywności Zawodowej w Rzeszowie

Szkolenie "Rola trenera pracy w aktywizacji zawodowej".

2016

Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jarosławiu

Szkolenie "Autyzm u osób dorosłych".

2017

Fundację wspierania osób z zaburzeniami rozwoju OD POCZĄTKU w Krakowie

Kurs III-stopniowy "Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem".

Doświadczenie

2015 - nadal

Zakład Aktywności Zawodowej w Nowej Sarzynie / psycholog, psychoterapeuta

Diagnoza psychologiczna, planowanie rehabilitacji, ocena postępów rehabilitacji, wsparcie psychologiczne pracowników.

2014 - nadal

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Caritas Archidiecezji Przemyskiej Oddział Leżajsk / psycholog, psychoterapeuta

Diagnoza psychologiczna, planowanie rehabilitacji, ocena postępów rehabilitacji, praca terapeutyczna z uczestnikami.

2014 - nadal

Noclegownia dla mężczyzn przy Caritas Archidiecezji Przemyskiej Oddział Leżajsk / psycholog, psychoterapeuta

Diagnoza psychologiczna oraz praca terapeutyczna z mieszkańcami placówki.

2014 - nadal

Dom Dziecka w Nowej Sarzynie / psycholog, psychoterapeuta

Diagnoza psychologiczna oraz praca terapeutyczna z wychowankami placówki.

2007 - nadal

Sąd Rejonowy i Prokuratura Rejonowa w Leżajsku / biegły sądowy psycholog

Opiniowanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

2007 - nadal

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie / psycholog, psychoterapeuta

Diagnoza psychologiczna, poradnictwo psychologiczne i praca terapeutyczna z klientami Ośrodka.

2006 - 2008

Powiatowy Zespół Ds. Orzekania O Niepełnosprawności w Leżajsku / psycholog

Członek komisji.

2005 - 2011

SPZOZ w Leżajsku Poradnia Leczenia Uzależnień / psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień

Diagnoza psychologiczna, grupowa i indywidualna psychoterapia uzależnienia i współuzależnienia.

2005 - 2011

SPZOZ w Leżajsku Oddział Psychiatryczny/ psycholog

Diagnoza psychologiczna oraz praca terapeutyczna z pacjentami oddziału.

Umiejętności

Diagnoza i pomoc psychologiczna
Pomoc dla sprawców przemocy domowej
Psychoterapia uzależnienia
Biegły sądowy
Negocjacje i mediacje
Rekrutacja pracowników

Organizacje

  • Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Warszawa
  • Instytut Karola Wojtyły – Fundacja Naukowa, Kraków
  • Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich, Warszawa

Kontakt

+48 515 095 555

Polska,Leżajsk,
Mickiewicza 18